Нормативни уредбиГраждански процесуален кодекс - чл. 19 от ГПК;

Закона за международния търговски арбитраж - чл. 8 ал.1

Ню Йоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения