Структура на арбитражния съд- Арбитражният съд състои от Арбитражен съвет, арбитри и секретариат.

- Арбитражният съд се представлява заедно и по отделено пред трети лиза от Председател на арбитражния съд и Заместник председател.

- Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретар и други лица натоварени със съответни на дейността на съда функции, назначени от Председателя на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж със съгласието на Председателя на съда.